a
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
Cysylltu  ni
Contact Us
Oriau Agor
Opening Hours
Canghennau
Branches
Mewngofnodi
Login
Vaccines
Destinations
SIOP
SHOP
Chwilio ein cynnyrch
Browse all our products
CHWILIO/SEARCH
Categori / Category
Holl Gynnyrch
All Products
Change Category
Trefnu / Sort
Mwyaf Perthnasol
Most Relevant
Pris, Isel i Uchel
Price, Low to High
Pris, Uchel i Isel
Price, High to Low
Arbedion, Isel i Uchel
Savings, Low to High
Arbedion, Uchel i Isel
Savings, High to Low
Chwilio... Search...
CYSYLLTU
CONTACT
Stryd Fawr
Nefyn, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
Cysylltu a'r Brif Swyddfa
Contact Head Office
GWYBODAETH
INFORMATION
Rhif Cofrestru'r Cwmni:
Company Registration:
4820930
Rhif CFfC y Safle:
Premises GPhC Number:
Gweler y rhestr canghennau
See branch list
Fferyllydd Arolygol:
Superintendent:
Steffan Rhys John (2070101)
CANGHENNAU
BRANCHES
Fferyllfa D Powys Davies Pharmacy
Fferyllfa R J Jones Pharmacy
Fferyllfa H L Taylor Pharmacy
Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Gweld yr Holl Ganghennau
See All Branches
Polisi Cwcis / Cookie Policy
Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy
Termau ac Amodau / Terms And Conditions
Hawlfraint / Copyright 2019
Siopa
Shopping
Shopping Cart
In Store
Online